ESF – Project output Kozijnbouw

Door het aantrekken van de bouwsector is een stijging in de vraag naar kunststof kozijnen waar te nemen.

Om de markt goed te kunnen bedienen is Kozijnbouw in samenwerking met Ergo-Design B.V. een project gestart met als doel het verhogen van de output middels de reeds aanwezige capaciteit en het terugbrengen van eventuele stressfactoren. Naast het realiseren van een effectievere bezetting van het machinepark, wordt tevens gestreefd naar het gezond, competent, gemotiveerd en productief werken van medewerkers.

Dit project wordt mede gefinancierd door het Europees Sociaal Fonds.